Desfiinţare parţială Corp C1 şi Desfiinţare totală Corp C2

 

QUANTUM FACTORY SRL titular al proiectului Desfiinţare parţială - Corp C1 şi Desfiinţare totală - Corp C2, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Desfiinţare parţială - Corp C1 şi Desfiinţare totală - Corp C2, propus a fi amplasat in judeţul Galaţi, Comuna Vînători, Sat Vînători, str. Foltanul, nr. 131A, Tarla 26, Parcela 367 -LOT 2/1/1, nr. cad. 112158.

 

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari -Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului, pe adresa de email office@apmgl.anpm.ro