Anunt DESFIINTARE - CORP C3 si C4

 

SC QUANTUM FACTORY SRL, titular al proiectului DESFIINTARE CORP C3 SI CORP C4, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul DESFIINTARE CORP C3 SI CORP C4, propus a fi amplasat in Judeţul Galaţi, Comuna Vînători, Sat Vînători, Tarla 26, Parcela 367 -LOT 2/1/1, nr. cad. 112158.

 

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.

 

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.