Anunt DESFIINTARE PARTIALA - CORP C2, C3, C4, C5 si C6

 

SC QUANTUM FACTORY SRL, titular al proiectului DESFIINTARE PARTIALA - CORP C2, C3, C4, C5 si C6, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul DESFIINTARE PARTIALA - CORP C2, C3, C4, C5 si C6, propus a fi amplasat in Judeţul Galaţi, Comuna Vînători, Sat Vînători, Tarla 26, Parcela 367 -LOT 1/1, nr. cad. 112161.

 

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.

 

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.